Template : plCdaNonConformantExternalDocument

Template : 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34

Template Name: plCdaNonConformantExternalDocument

Template ID: 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34

Parent: cda-POCDMT000040ExternalDocument

Package: plcda

List of related constraints

 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, in /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34']/hl7:text/hl7:reference, the attribute value SHALL be present more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, the sub-element realmCode of /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'] SHALL NOT be provided (the template is closed) more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, in /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34']/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'], the attribute root SHALL be present more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, in /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'], the attribute moodCode SHALL have the value 'EVN' if present more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, the sub-element typeId of /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'] SHALL NOT be provided (the template is closed) more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, the sub-element templateId of /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'] SHALL NOT be provided (the template is closed), unless those specified in the template definition. Some of the sub-element(s) templateId provided are illegal. more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, the sub-element translation of /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34']/hl7:code SHALL NOT be provided (the template is closed) more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'] SHALL contain at least ONE hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'] more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, the sub-element qualifier of /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34']/hl7:code SHALL NOT be provided (the template is closed) more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, the element defined by /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34']/hl7:text/hl7:reference shall verify this requirement : Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, the sub-element useablePeriod of /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34']/hl7:text/hl7:reference SHALL NOT be provided (the template is closed) more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, the sub-element originalText of /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34']/hl7:code SHALL NOT be provided (the template is closed) more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, in /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'], the element(s) hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'] SHALL not have nullFlavor (mandatory) more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, the sub-element thumbnail of /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34']/hl7:text SHALL NOT be provided (the template is closed) more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, the code of /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34']/hl7:code SHALL have codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, in /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'], the attribute classCode SHALL have the value 'DOC' if present more..
 • In [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami, /hl7:externalDocument[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'] SHALL contain at most ONE hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34'] more..