SuccessConsole Output

Started calculate disk usage of build
Finished Calculation of disk usage of build in 0 seconds
Started calculate disk usage of workspace
Finished Calculation of disk usage of workspace in 0 seconds
[INFO] 
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building GazelleHL7v2Validator-ear 3.4.1
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] 
[INFO] --- maven-clean-plugin:3.0.0:clean (default-clean) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] 
[INFO] --- maven-enforcer-plugin:1.2:enforce (enforce-java-version) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] 
[INFO] --- maven-enforcer-plugin:1.2:enforce (enforce-maven-version) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] 
[INFO] --- buildnumber-maven-plugin:1.2:create-timestamp (get-build-timestamp) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] 
[INFO] --- buildnumber-maven-plugin:1.2:create (get-scm-revision) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] 
[INFO] --- maven-buildmetadata-plugin:1.1.0.IHE.3:provide-buildmetadata (default) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] Executing: /bin/sh -c cd /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear && svn --non-interactive log -v -r '{2018-10-13 15:14:09 +0000}:{2018-11-13 15:14:09 +0000}' svn+ssh://scm.gforge.inria.fr/svn/gazelle/Maven/GazelleHL7v2Validator/tags/GazelleHL7v2Validator-3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Working directory: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Executing: /bin/sh -c cd /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear && svn --non-interactive log -v -r '{2018-09-13 15:14:09 +0000}:{2018-11-13 15:14:09 +0000}' svn+ssh://scm.gforge.inria.fr/svn/gazelle/Maven/GazelleHL7v2Validator/tags/GazelleHL7v2Validator-3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Working directory: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Executing: /bin/sh -c cd /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear && svn --non-interactive log -v -r '{2018-08-14 15:14:09 +0000}:{2018-11-13 15:14:09 +0000}' svn+ssh://scm.gforge.inria.fr/svn/gazelle/Maven/GazelleHL7v2Validator/tags/GazelleHL7v2Validator-3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Working directory: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Executing: /bin/sh -c cd /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear && svn --non-interactive log -v -r '{2018-07-15 15:14:10 +0000}:{2018-11-13 15:14:10 +0000}' svn+ssh://scm.gforge.inria.fr/svn/gazelle/Maven/GazelleHL7v2Validator/tags/GazelleHL7v2Validator-3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Working directory: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Executing: /bin/sh -c cd /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear && svn --non-interactive log -v -r '{2018-06-15 15:14:10 +0000}:{2018-11-13 15:14:10 +0000}' svn+ssh://scm.gforge.inria.fr/svn/gazelle/Maven/GazelleHL7v2Validator/tags/GazelleHL7v2Validator-3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Working directory: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Executing: /bin/sh -c cd /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear && svn --non-interactive log -v -r '{2018-05-16 15:14:11 +0000}:{2018-11-13 15:14:11 +0000}' svn+ssh://scm.gforge.inria.fr/svn/gazelle/Maven/GazelleHL7v2Validator/tags/GazelleHL7v2Validator-3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Working directory: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear
[INFO] Writing properties '/home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator/META-INF/build.properties'...
[INFO] Writing XML report '/home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/buildmetadata.xml'...
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:prepare-agent (default) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] argLine set to -javaagent:/home/jenkins/.m2/repository/org/jacoco/org.jacoco.agent/0.7.9/org.jacoco.agent-0.7.9-runtime.jar=destfile=/home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/jacoco.exec,append=true
[INFO] 
[INFO] --- gazelle-plugins:1.60:generate-sql-flag (build-sql-flag) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] 
[INFO] --- maven-ear-plugin:2.4.2:generate-application-xml (default-generate-application-xml) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] Generating application.xml
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.0.2:resources (default-resources) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 11 resources
[INFO] Copying 1 resource
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:report (post-unit-test) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] Skipping JaCoCo execution due to missing execution data file.
[INFO] 
[INFO] --- maven-ear-plugin:2.4.2:ear (default-ear) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] Copying artifact[war:net.ihe.gazelle:GazelleHL7v2Validator-ui:3.4.1] to[GazelleHL7v2Validator-ui.war]
[INFO] Copying artifact[ejb:net.ihe.gazelle:GazelleHL7v2Validator-ejb:3.4.1] to[GazelleHL7v2Validator-ejb.jar]
[INFO] Copying artifact[ejb:net.ihe.gazelle:mbval-documentation-ejb:1.1.8] to[mbval-documentation-ejb.jar]
[INFO] Copying artifact[ejb:org.jboss.seam:jboss-seam:2.3.1.Final] to[jboss-seam-2.3.1.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[ejb:net.ihe.gazelle.maven:gazelle-seam-tools-jar:3.0.39] to[gazelle-seam-tools-jar.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle:gazelle-cas-client:1.0.0] to[lib/gazelle-cas-client-1.0.0.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jasig.cas.client:cas-client-core:3.4.1] to[lib/cas-client-core-3.4.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle:gazelle-preferences:1.0.0] to[lib/gazelle-preferences-1.0.0.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:commons-io:commons-io:2.1] to[lib/commons-io-2.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.codelibs:jhighlight:1.0.3] to[lib/jhighlight-1.0.3.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.resteasy:resteasy-jaxrs:2.3.5.Final] to[lib/resteasy-jaxrs-2.3.5.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.scannotation:scannotation:1.0.2] to[lib/scannotation-1.0.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle.maven:gazelle-tools-jar:3.0.39] to[lib/gazelle-tools-jar-3.0.39.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:commons-lang:commons-lang:2.6] to[lib/commons-lang-2.6.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.hibernate:hibernate-ehcache:4.2.20.Final] to[lib/hibernate-ehcache-4.2.20.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.googlecode.owasp-java-html-sanitizer:owasp-java-html-sanitizer:r239] to[lib/owasp-java-html-sanitizer-r239.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.google.code.findbugs:jsr305:3.0.2] to[lib/jsr305-3.0.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:commons-fileupload:commons-fileupload:1.2.2] to[lib/commons-fileupload-1.2.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:commons-digester:commons-digester:2.1] to[lib/commons-digester-2.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:commons-logging:commons-logging:1.1.1] to[lib/commons-logging-1.1.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.lowagie:itext:2.1.7] to[lib/itext-2.1.7.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:javax.servlet:jstl:1.0] to[lib/jstl-1.0.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.poi:poi:3.8] to[lib/poi-3.8.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:commons-codec:commons-codec:1.4] to[lib/commons-codec-1.4.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jsoup:jsoup:1.6.3] to[lib/jsoup-1.6.3.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.sf.ehcache:ehcache-core:2.6.6] to[lib/ehcache-core-2.6.6.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.seam:jboss-seam-excel:2.3.1.Final] to[lib/jboss-seam-excel-2.3.1.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.sourceforge.jexcelapi:jxl:2.6.10] to[lib/jxl-2.6.10.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.mapdb:mapdb:2.0-beta12] to[lib/mapdb-2.0-beta12.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.hibernate:hibernate-c3p0:4.2.20.Final] to[lib/hibernate-c3p0-4.2.20.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.logging:jboss-logging:3.1.2.GA] to[lib/jboss-logging-3.1.2.GA.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.mchange:c3p0:0.9.2.1] to[lib/c3p0-0.9.2.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.mchange:mchange-commons-java:0.2.3.4] to[lib/mchange-commons-java-0.2.3.4.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:ca.uhn.hapi:hapi-base:2.2] to[lib/hapi-base-2.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:ca.uhn.hapi:hapi-structures-v231:2.2] to[lib/hapi-structures-v231-2.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:ca.uhn.hapi:hapi-structures-v24:2.2] to[lib/hapi-structures-v24-2.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:ca.uhn.hapi:hapi-structures-v251:2.2] to[lib/hapi-structures-v251-2.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:ca.uhn.hapi:hapi-structures-v25:2.2] to[lib/hapi-structures-v25-2.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:ca.uhn.hapi:hapi-structures-v26:2.2] to[lib/hapi-structures-v26-2.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle.modules:gazelle-tm-ws-clients:1.9.1] to[lib/gazelle-tm-ws-clients-1.9.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.axis2:axis2-adb:1.7.2] to[lib/axis2-adb-1.7.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.axis2:axis2-kernel:1.7.2] to[lib/axis2-kernel-1.7.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.ws.commons.axiom:axiom-api:1.2.19] to[lib/axiom-api-1.2.19.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.james:apache-mime4j-core:0.7.2] to[lib/apache-mime4j-core-0.7.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.ws.commons.axiom:axiom-impl:1.2.19] to[lib/axiom-impl-1.2.19.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:wsdl4j:wsdl4j:1.6.2] to[lib/wsdl4j-1.6.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.ws.xmlschema:xmlschema-core:2.0.2] to[lib/xmlschema-core-2.0.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.neethi:neethi:3.0.2] to[lib/neethi-3.0.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.woden:woden-core:1.0M10] to[lib/woden-core-1.0M10.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.ws.commons.axiom:axiom-dom:1.2.19] to[lib/axiom-dom-1.2.19.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.codehaus.woodstox:woodstox-core-asl:4.1.1] to[lib/woodstox-core-asl-4.1.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.codehaus.woodstox:stax2-api:3.1.1] to[lib/stax2-api-3.1.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.woden:woden-impl-dom:1.0M8.IHE] to[lib/woden-impl-dom-1.0M8.IHE.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.axis2:axis2-transport-local:1.7.2] to[lib/axis2-transport-local-1.7.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.axis2:axis2-transport-http:1.7.2] to[lib/axis2-transport-http-1.7.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.httpcomponents:httpcore:4.2.1] to[lib/httpcore-4.2.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.httpcomponents:httpclient:4.2.1] to[lib/httpclient-4.2.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.ant:ant-launcher:1.7.0] to[lib/ant-launcher-1.7.0.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle.tm.services:gazelle-tm-rest-data:1.0.0] to[lib/gazelle-tm-rest-data-1.0.0.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.resteasy:resteasy-jaxb-provider:2.3.5.Final] to[lib/resteasy-jaxb-provider-2.3.5.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.sun.xml.bind:jaxb-impl:2.2.5.jboss-1] to[lib/jaxb-impl-2.2.5.jboss-1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.sun.istack:istack-commons-runtime:2.6.1] to[lib/istack-commons-runtime-2.6.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.sun.xml.txw2:txw2:20110809] to[lib/txw2-20110809.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:commons-httpclient:commons-httpclient:3.1-jbossorg-1] to[lib/commons-httpclient-3.1-jbossorg-1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.slf4j:slf4j-log4j12:1.7.12] to[lib/slf4j-log4j12-1.7.12.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle.maven:gazelle-hl7-messagestructures:3.0.4] to[lib/gazelle-hl7-messagestructures-3.0.4.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:ca.uhn.hapi:hapi-structures-v23:2.2] to[lib/hapi-structures-v23-2.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle:ksahl7v3-validator-jar:1.0.1] to[lib/ksahl7v3-validator-jar-1.0.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:tudresden.ocl20.pivot.tools.codegen.ocl2java.types:tudresden-ocl-types:3.0.0] to[lib/tudresden-ocl-types-3.0.0.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle:ihe-xmltools-jar:0.2] to[lib/ihe-xmltools-jar-0.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.apache.commons:commons-lang3:3.1] to[lib/commons-lang3-3.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle:ihehl7v3-validator-jar:1.5.5] to[lib/ihehl7v3-validator-jar-1.5.5.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle:hl7v3-bvalidator-jar:1.3.0] to[lib/hl7v3-bvalidator-jar-1.3.0.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle:xcpd-plq-validator-jar:1.0.3] to[lib/xcpd-plq-validator-jar-1.0.3.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle:xcpd-plq-code-jar:1.0] to[lib/xcpd-plq-code-jar-1.0.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle.maven:chhl7v3-validator-jar:1.0.3] to[lib/chhl7v3-validator-jar-1.0.3.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle:hl7v3-code-jar:1.3.7] to[lib/hl7v3-code-jar-1.3.7.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle.common.code:common-operations-jar:1.0.2] to[lib/common-operations-jar-1.0.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jdom:jdom:1.1.2] to[lib/jdom-1.1.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:saxon9he:net.sf.saxon:9.4] to[lib/net.sf.saxon-9.4.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle.common.code:common-code-jar:2.0.2] to[lib/common-code-jar-2.0.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:apache-httpclient:commons-httpclient:3.1] to[lib/commons-httpclient-3.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.seam:jboss-seam-remoting:2.3.1.Final] to[lib/jboss-seam-remoting-2.3.1.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.seam:jboss-seam-debug:2.3.1.Final] to[lib/jboss-seam-debug-2.3.1.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.seam:jboss-seam-pdf:2.3.1.Final] to[lib/jboss-seam-pdf-2.3.1.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.lowagie:itext-rtf:2.1.2] to[lib/itext-rtf-2.1.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.spec.javax.faces:jboss-jsf-api_2.1_spec:2.1.19.1.Final] to[lib/jboss-jsf-api_2.1_spec-2.1.19.1.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.uwyn:jhighlight:1.0] to[lib/jhighlight-1.0.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:commons-beanutils:commons-beanutils:1.8.3] to[lib/commons-beanutils-1.8.3.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle.assertion:gazelle-assertion-ws-coverage-provider:4.0.4] to[lib/gazelle-assertion-ws-coverage-provider-4.0.4.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.wordnik:swagger-annotations_2.9.1:1.2.0] to[lib/swagger-annotations_2.9.1-1.2.0.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:javax.ws.rs:jsr311-api:1.1.1] to[lib/jsr311-api-1.1.1.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle.assertion:gazelle-assertion-ws-coverage-provider-data:4.0.4] to[lib/gazelle-assertion-ws-coverage-provider-data-4.0.4.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.kohsuke.metainf-services:metainf-services:1.6] to[lib/metainf-services-1.6.jar]
[INFO] Copying artifact[ejb:net.ihe.gazelle.maven:version:1.0.3] to[version-1.0.3.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.seam:jboss-seam-resteasy:2.3.1.Final] to[lib/jboss-seam-resteasy-2.3.1.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle:gazelle-validation-ws:2.0.5] to[lib/gazelle-validation-ws-2.0.5.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle.hql:gazelle-hql:2.0.9] to[lib/gazelle-hql-2.0.9.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.spec.javax.ws.rs:jboss-jaxrs-api_1.1_spec:1.0.1.Final] to[lib/jboss-jaxrs-api_1.1_spec-1.0.1.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.google.gwt:gwt-servlet:1.5.2] to[lib/gwt-servlet-1.5.2.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.gitb:gitb-types:1.0.0] to[lib/gitb-types-1.0.0.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.el:jboss-el:1.0_02.CR6] to[lib/jboss-el-1.0_02.CR6.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.jboss.seam:jboss-seam-ui:2.3.1.Final] to[lib/jboss-seam-ui-2.3.1.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.ihe.gazelle.cdk:cdk-tags:1.0.7] to[lib/cdk-tags-1.0.7.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.richfaces.cdk:annotations:4.3.1.Final] to[lib/annotations-4.3.1.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.sun.faces:jsf-api:2.1.19] to[lib/jsf-api-2.1.19.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.richfaces.ui:richfaces-components-ui:4.3.5.Final] to[lib/richfaces-components-ui-4.3.5.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.richfaces.ui:richfaces-components-api:4.3.5.Final] to[lib/richfaces-components-api-4.3.5.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.richfaces.core:richfaces-core-api:4.3.5.Final] to[lib/richfaces-core-api-4.3.5.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.richfaces.core:richfaces-core-impl:4.3.5.Final] to[lib/richfaces-core-impl-4.3.5.Final.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:net.sourceforge.cssparser:cssparser:0.9.5] to[lib/cssparser-0.9.5.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:org.w3c.css:sac:1.3] to[lib/sac-1.3.jar]
[INFO] Copying artifact[jar:com.google.guava:guava:13.0.1] to[lib/guava-13.0.1.jar]
[INFO] Copy ear sources to /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator
[INFO] Could not find manifest file: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator/META-INF/MANIFEST.MF - Generating one
[INFO] Building jar: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator.ear
[INFO] 
[INFO] --- maven-source-plugin:3.0.1:jar-no-fork (attach-sources) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] Building jar: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator-sources.jar
[INFO] 
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.6:test-jar (default) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[WARNING] JAR will be empty - no content was marked for inclusion!
[INFO] Building jar: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator-tests.jar
[INFO] 
[INFO] --- maven-assembly-plugin:3.1.0:single (make-assembly-sql) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] Reading assembly descriptor: src/main/assembly/soapui.xml
[WARNING] The assembly descriptor contains a filesystem-root relative reference, which is not cross platform compatible /
[INFO] Building zip: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator-soapui.zip
[WARNING] The assembly descriptor contains a filesystem-root relative reference, which is not cross platform compatible /
[INFO] Building zip: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator-sql.zip
[INFO] 
[INFO] --- maven-assembly-plugin:3.1.0:single (make-assembly) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] Reading assembly descriptor: src/main/assembly/soapui.xml
[WARNING] The assembly descriptor contains a filesystem-root relative reference, which is not cross platform compatible /
[INFO] Building zip: /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator-soapui.zip
[INFO] 
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install (default-install) @ GazelleHL7v2Validator-ear ---
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator.ear to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/GazelleHL7v2Validator-ear/3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear-3.4.1.ear
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/pom.xml to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/GazelleHL7v2Validator-ear/3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear-3.4.1.pom
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator-sources.jar to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/GazelleHL7v2Validator-ear/3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear-3.4.1-sources.jar
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator-tests.jar to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/GazelleHL7v2Validator-ear/3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear-3.4.1-tests.jar
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator-soapui.zip to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/GazelleHL7v2Validator-ear/3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear-3.4.1-soapui.zip
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator-sql.zip to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/GazelleHL7v2Validator-ear/3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear-3.4.1-sql.zip
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/GazelleHL7Validator-RELEASE/workspace/GazelleHL7v2Validator-ear/target/GazelleHL7v2Validator-soapui.zip to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/GazelleHL7v2Validator-ear/3.4.1/GazelleHL7v2Validator-ear-3.4.1-soapui.zip